Schrijftherapie

Wanneer een kind start met schrijven wanneer het kind er nog niet klaar voor is, raken kinderen ontmoedigd en leren ze vaak verkeerde gewoonten aan, die later moeilijk te corrigeren zijn (Schneck & Amundson, 2015).

Kinderen met schrijfproblemen komen vaak in een vicieuze cirkel (falen, vinden het niet leuk, gaan minder oefenen en lopen daardoor meer en meer achter). Met schrijftherapie kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden.

Door middel van een schrijftest wordt er gekeken naar de kwaliteit van het handschrift en de schrijfsnelheid. Daarnaast worden er aanvullende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de fijne motoriek of de visueel motorische integratie. Recent schrijfwerk van school wordt geanalyseerd. Met al deze informatie wordt er een behandeldoel en behandelplan opgesteld.

Tijdens de behandeling worden er verschillende technieken en methodes gebruikt om het handschrift te verbeteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld en interesse van het kind. Schrijven moet weer leuk worden.

 

Handschrift voor schrijftherapie:                        Handschrift na 6 maanden schrijftherapie: