Ga eens voor de spiegel staan en kijk goed ... Hoe is jouw houding? ​

Intake en onderzoek

Tijdens een gesprek wordt er bekeken wat uw klachten zijn en met welke reden u terecht bent gekomen bij de oefentherapeut. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats waarbij er naar uw houding gekeken word. Er worden specifieke testen afgenomen, bijvoorbeeld voor het meten van de spierlengte, spierkracht of stabiliteit. Zo wordt er bekeken wat de oorzaak is van uw klachten en wat de oefentherapeut u kan bieden in de behandeling. Hiervoor wordt ook een behandelplan opgesteld. 
 

Meer informatie over de behandeling.

Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbriefje van een arts nodig.