De behandeling​

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbriefje van een arts nodig.

Belangrijk is dat kinderen en jongeren op een goede manier leren bewegen. Brink oefentherapie is gespecialiseerd in scoliose.

Bukken, tillen, zitten, lopen … we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Tenzij u klachten krijgt.

De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.